Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
3η Διεθνής συνάντηση Ταχυδρομικής Τέχνης ‘DADA NO DADA’
3η Διεθνής συνάντηση Ταχυδρομικής Τέχνης ‘DADA NO DADA’
Βέροια: «Δρόμοι: Δρόμοι της ζωής –Δρόμοι που φεύγουν»
Βέροια: «Δρόμοι: Δρόμοι της ζωής –Δρόμοι που φεύγουν»
Εργαστήρια κολάζ
Εργαστήρια κολάζ
Swell
Swell