Φύλλα για την γραφή με φως – Τεύχος 1 (11/1994) Σελ. 36