Φύλλα για την γραφή με φως – Τεύχος 2 (1/1995). Σελ. 36.