Λεύκωμα – κατάλογος έκθεσης των φωτογραφιών του πανευρωπαικού διαγωνισμού με θέμα “H Θεσσαλονίκη σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα” στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης 1997. Σελ. 48

Facebook Twitter Google+

Λεύκωμα – κατάλογος έκθεσης των φωτογραφιών του πανευρωπαικού διαγωνισμού με θέμα “H Θεσσαλονίκη σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα” στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης 1997. Σελ. 48

Year