Λεύκωμα – κατάλογος έκθεσης των φωτογραφιών του διαγωνισμού με θέμα “Aυτοπορτραίτα φωτογράφων”, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τηςEυρώπης 1997. Σελ. 72.

Facebook Twitter Google+

Λεύκωμα – κατάλογος έκθεσης των φωτογραφιών του διαγωνισμού με θέμα “Aυτοπορτραίτα φωτογράφων”, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τηςEυρώπης 1997. Σελ. 72.

Year