8Χ7 Βούλγαροι Φωτογράφοι. Υπό την αιγίδα του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης Aspects of Balkan Photography – New Balkan Images – Θεσσαλονίκη 2004. Σελ. 64

Facebook Twitter Google+

8Χ7 Βούλγαροι Φωτογράφοι. Υπό την αιγίδα του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης  Aspects of  Balkan Photography – New Balkan Images – Θεσσαλονίκη 2004. Σελ. 64

Year