15 Βαλκάνιοι Φωτογράφοι. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Μακεδονίας – Θράκης και Πολιτισμού, στα πλαίσια της διοργάνωσης Aspects of Balkan Photography – New Balkan Images – Θεσσαλονίκη 2004. Σελ. 80

Facebook Twitter Google+

15 Βαλκάνιοι Φωτογράφοι. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Μακεδονίας – Θράκης και Πολιτισμού, στα πλαίσια της διοργάνωσης  Aspects of  Balkan Photography – New Balkan Images – Θεσσαλονίκη 2004. Σελ. 80

Year