Κατάλογος της “17ης Μαθητικής Έκθεσης Φωτογραφίας” (Σελίδες 16)