Κατάλογος της “18ης Μαθητικής Έκθεσης Φωτογραφίας” (Σελίδες 20)