Γιάννης Λογιωτατίδης “Πώς να δημιουργήσετε ένα φωτογραφικό βιβλίο” (Μόνο ψηφιακό – Σελίδες 60)