Κατάλογος ”Αήθη Σημάδια”, στο πλαίσιο της πολυμορφικής δράσης ”Κατά μέτωπο επίθεση” (Σελίδες 12)