Κατάλογος “Όταν η φωτογραφία συναντά την ποίηση του Τάσου Φάλκου-Αρβανιτάκη”. (Σελίδες 82).