“Το άλλο μισό – Βασίλης Καρκατσέλης” του Σταύρου Δαγτζίδη