“..και βάδισε.. γιατί η αγάπη δεν έχει ούτε ιδιοκτήτες ούτε αποσκευές” του Σταύρου Δαγτζίδη