“Ποίηση & Φωτογραφία στο δρόμο” του Σταύρου Δαγτζίδη