“Απαγόν – Βασίλης Καρκατσέλης” του Σταύρου Δαγτζίδη