Από το DADA στο ελληνικό μετά νταντα και από εκεί στο χάος, Βασίλης Καρκατσέλης