Κατάλογος "3rd Photo based Mail ART: DADAnoDADA -2017" (Σελίδες 112)