«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Facebook Twitter Google+

«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 86 φωτογράφοι εκ των οποίων οι 78 παρουσίασαν εργασία τους, 3 εκδότες φωτογραφικών περιοδικών της Βαλκανικής, 7 Διευθυντές Διεθνών Διοργανώσεων, 4 καθηγητές Φωτογραφίας Πανεπιστημιακού Επιπέδου, 2 απεσταλμένοι ξένων Υπουργείων Πολιτισμού, 3 Ιστορικοί Τέχνης με ειδίκευση στη φωτογραφία και 2 συγγραφείς βιβλίων για αυτήν, βρέθηκαν όλοι μαζί για έξι ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουν τις προοπτικές της μεταξύ τους συνεργασίας.

Για έξι ημέρες σε στρογγυλά τραπέζια, αμφιθέατρα, ακόμα και… σε ταβέρνες, οι αντιπρόσωποι από 9 χώρες, διμερώς ή συλλογικά, επίσημα ή ανεπίσημα, συζητούσαν, αντάλλασσαν απόψεις και portfolios για ένα πιο δημιουργικό και γεμάτο προοπτικές μέλλον.

Ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω και η έκθεση που διοργανώθηκε με την βοήθεια του Ινστιτούτου GOETHE της Θεσσαλονίκης και επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο πως στέκεται ο καθένας μας, στον άμεσο κοινωνικό του περίγυρο.