«Βαλκαν»

Facebook Twitter Google+

Χωρίς αμφιβολία επαφές εικαστικών καλλιτεχνών από γειτονικές χώρες, όπως αυτές που συντελούνται στη βαλκανική και μάλιστα με βάθος χρόνου ,είναι πάντα αξιοσημείωτα γεγονότα με πολλαπλά κέρδη. Ωφελούν και το κοινό της πόλης που φιλοξενεί αυτές τις διοργανώσεις ,και τους δημιουργούς που υποδέχονται οίκαδε τους αλλοδαπούς συναδέλφους ,και τους προσκεκλημένους φωτογράφους.

Ο διάλογος γύρω από το σύγχρονο πρωτότυπο έργο και όχι την τυπογραφική εκδοχή του, είναι ένα σημαντικότατο στοιχείο γνώσης , ένα δυναμικό πεδίο εκπαίδευσης , μια ζωντανή διαδικασία ανταλλαγής ιδεών, μια αξιοζήλευτη μέθοδος κατανόησης διαφορετικών τρόπων σκέψης και ανάπτυξης προβληματισμού , μία από τα μέσα πολιτιστική προσέγγιση και αλληλοκατανόηση μια ελπιδοφόρα σφυρηλατήσει ουσιαστικών σχέσεων και σύσφιξη μακροχρόνιων δεσμών μέσω της τέχνης

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , ο φορέας που για ένατη συνεχή χρονιά σε αγαστή συνεργασία με αντίστοιχους φορείς προώθησης της φωτογραφικής τέχνης στις χώρες της χερσονήσου του Αίμου , συνεχίζει να επιμένει προτείνοντας και αυτή τη φορά σημαντικούς δημιουργούς, που έχουν να συνεισφέρουν με το περισσότερο στη διεύρυνση του διαλόγου υπέρ της σύγχρονης φωτογραφίας.

Βασίλης Καρκατσέλης