Λεύκωμα – κατάλογος έκθεσης του Δημήτρη Συμεωνίδη με τίτλο: “TOΠIA KINHMATOΓPAΦIΣTΩN”. Eκδόσεις Σχήμα- Xρώμα. Σελ. 60.

Facebook Twitter Google+

Λεύκωμα – κατάλογος έκθεσης του Δημήτρη Συμεωνίδη με τίτλο: “TOΠIAKINHMATOΓPAΦIΣTΩN”.  Eκδόσεις Σχήμα- Xρώμα. Σελ. 60.

Year