Κατάλογος της έκθεσης «Προσωπική Φωτογραφία-The Thassos workshop”. Σελ.64. Με την υποστήριξη του Δήμου Θάσου, του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και του Σουηδικού Προξενείου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θάσου.

Facebook Twitter Google+

Κατάλογος της έκθεσης «Προσωπική Φωτογραφία-The Thassos workshop”. Σελ.64. Με την υποστήριξη του Δήμου Θάσου, του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και του Σουηδικού Προξενείου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θάσου.    

Year