Κατάλογος της περιοδεύουσας έκθεσης “ΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ”. Με την ευγενική υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και των μ’ Δημητρίων. Χορηγοί NEOSET, ΚΑΠΑΦΩΤ, ROYAL, ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.(Σελίδες 114)

Facebook Twitter Google+

Κατάλογος της περιοδεύουσας έκθεσης “ΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ”. Με την ευγενική υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και των μ’ Δημητρίων. Χορηγοί NEOSET, ΚΑΠΑΦΩΤ, ROYAL, ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.(Σελίδες 114)

Year