Κατάλογος της έκθεσης με τίτλο «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ», σε συνεργασία με το Goethe-Institut. Σελίδες 48.

Facebook Twitter Google+

Κατάλογος της έκθεσης με τίτλο «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ», σε συνεργασία με το Goethe-Institut. Σελίδες 48.

Year