Κατάλογος της έκθεσης “Τόποι και Τρόποι Λατρείας” (Σελίδες 48). Χορηγοί: Κούνιο και ASTRA Airlines