Μπροσούρα – εφημερίδα τοίχου με θέμα “Street art”, με αφορμή την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ . Χορηγός ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.Κατάλογος της ΙΒ’ Μαθητικής Έκθεσης Φωτογραφίας (Σελίδες 16). Χορηγός Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Facebook Twitter Google+

Μπροσούρα – εφημερίδα τοίχου με θέμα “Street art”, με αφορμή την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ . Χορηγός ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.Κατάλογος της ΙΒ’ Μαθητικής Έκθεσης Φωτογραφίας (Σελίδες 16). Χορηγός Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Year