Κατάλογος Ιστορία της Τέχνης: Φωτογραφία και Σουρεαλισμός – Θανάσης Ράπτης (Μόνο ψηφιακό – Σελίδες 101)