Κατάλογος της “20ης Μαθητικής Έκθεσης Φωτογραφίας” (Σελίδες 20)