Σημειώσεις για την χαρακτική (Photogravure), Β' έκδοση, Βασίλης Καρκατσέλης