Οι συναντήσεις μας αναβάλλονται μέχρι το τέλος της καραντίνας στα τέλη Νοεμβρίου. Θα υπάρξει ενημέρωση για την συνέχισή τους, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση