10/7 Συμμετοχή μελών στην έκθεση με τίτλο: "Θεσσαλονίκη -Πύλη και πολιτισμός". 2ο και 3ο βραβείο. Στο Γαλλικό Iνστιτούτο.

Facebook Twitter Google+

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.