25/6-12/7 Ομαδική έκθεση με τίτλο «Isolation and Togetherness», στην αίθουσα τέχνης της Μεγάλης Λέσχης της Παλαιάς Βιβλιοθήκης Καβάλας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Δήμου Καβάλας.

Facebook Twitter Google+

25/6-12/7Ομαδική έκθεση με τίτλο «Isolation and Togetherness», στην αίθουσα τέχνης της Μεγάλης Λέσχης της Παλαιάς Βιβλιοθήκης Καβάλας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Δήμου Καβάλας.