18/12 -6/1, Έκθεση του Mιχάλη Πολυχρονάκη με τίτλο: “Iριδισμοί”

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.