14- 20/5 Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τεχνών διέξοδος 10, στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα (κοιτώνες), με ομαδική έκθεση μελών.

Facebook Twitter Google+

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.