9/2-11/3 Έκθεση-παρουσίαση ειδικής μεθόδου φωτογράφησης του Γιώργου Καραβέργου με τίτλο «Κιριλιανή φωτογραφία».

Facebook Twitter Google+

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.