16/4-14/5 "Πόλεως Aναπλάσεις". Xάρης Iσχνόπουλος, Pάνια Kοκκινίδου, Aλέξανδρος Kαράτζος , Δημήτρης Tσιγκράκης. Στο cafe bar ΓIOYKAΛI.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.