20/7-6/8 Ομαδική έκθεση με τίτλο «Isolation and Togetherness», στην Κωνσταντινούπολη.